OUTPLACEMENT


Een outplacementtraject  kan bestaan uit:

· psychologische verwerking van baanverandering (meestal door ontslag)

· assessment van capaciteiten

· arbeidsmarktverkenning

· loopbaancoaching

· sollicitatietraining

· advies en training in contractonderhandeling

· korte training in noodzakelijke vaardigheden

· ondersteuning in zoeken naar een nieuwe werkplek

· nazorg

 

De lengte en onderdelen van een traject en de te bereiken doelen worden in gezamenlijk overleg vastgesteld tijdens een intakegesprek.