OUTPLACEMENT


Een outplacementtraject kan bestaan uit:

 psychologische verwerking van baanverandering (meestal door ontslag)

 assessment van capaciteiten

 arbeidsmarktverkenning

 loopbaancoaching

 sollicitatietraining

 advies en training in contractonderhandeling

 korte training in noodzakelijke vaardigheden

 ondersteuning in zoeken naar een nieuwe werkplek

 nazorg

 

De lengte en onderdelen van een traject en de te bereiken doelen worden in gezamenlijk overleg vastgesteld tijdens een intakegesprek.

 

Contact met ons bureau: info@klotzschoutenprevoo.nl

 

Contact met individuele trainers: annemarie@klotzschoutenprevoo.nl - col@klotzschoutenprevoo.nl