ASSESSMENT

 

Inhoud

Een assessment kan aangevraagd worden uit privé overwegingen of vanuit bedrijfsbelang, bijvoorbeeld ten behoeve van selectie.

Er kan onderzoek plaatsvinden naar:

· capaciteiten, zoals intelligentie en competenties

· persoonlijkheid, wie ben ik, wat zijn mijn neigingen

· Geschiktheid, welke baan of functie past bij mij

 

Naast één of meerdere gesprekken (waaronder zonodig en gewenst ook met de opdrachtgever of belangrijke anderen) bevat het assessment een aantal (digitale) tests en kan het aangevuld worden met rollenspel en/of observatie.

 

Specifieke tests

Wij hebben binnen ons bureau de mogelijkheid tot het afnemen van twee specifieke tests:

1) ODC meting (zie ook de website van Odin Company)

2) Waardemeter/Professiemeter (zie ook de website van Dilemmamanager)

 

Resultaat

De resultaten van het assessment worden vastgelegd in een verslag dat altijd eerst besproken wordt met degene die onderzocht is.

In geval een opdrachtgever bij het assessment is betrokken wordt daarna een kopie van het verslag met de opdrachtgever besproken in aanwezigheid van degene die onderzocht is.

Contact met ons bureau: info@klotzschoutenprevoo.nl  

 

Contact met individuele trainers: annemarie@klotzschoutenprevoo.nl - col@klotzschoutenprevoo.nl

 

 

ADVIES

 

Wij kunnen advies geven over vragen als:

· teamopbouw

· loopbaankeuze

· onderlinge samenwerking

· interne communicatiekracht

· de juiste persoon op de juiste plek

 

U kunt over al uw vragen contact met ons opnemen.