EFFECTMETING

 
Het effect van interventies is goed te bepalen wanneer de uitkomst van die interventie meetbaar gedrag is. Verandering in dat gedrag kan waargenomen worden, door de deelnemer zelf en door zijn of haar omgeving. De mate van gedragsverandering kan gemeten en beoordeeld worden.

 

Beoordeling van gedragsverandering kent haken en ogen. De belangrijkste

moeilijkheid blijkt de vraag: is het gemeten effect veroorzaakt door de interventie (training, coaching, (psychologische) begeleiding, etc.)?

Ook wij kunnen die vraag nooit met volledige zekerheid beantwoorden. Er zullen buiten een strikte onderzoeksopstelling altijd contaminerende (vervuilende) factoren aan te wijzen zijn.

 

Desondanks lukt het ons door een combinatie van meetmethoden en het inzetten van verschillende (statistische) technieken tot een aantal uitspraken te komen over:

 de mate van verandering (klein-groot),

 de richting van die verandering (ongewenst-gewenst),

 de significantie ervan (toe te schrijven aan iets uit de interventie),

 de kans op blijvendheid van de verandering.

 

Deze resultaten kunnen zowel grafisch als in een rapport aangeboden worden. Op basis daarvan kan aanvullend ook een advies gegeven worden over vervolginterventies, opleiding of beroepskeuze (aansluitend op het doel van de initiŽle interventie).

Wij zullen bij het samenstellen van een offerte uw wensen betreffende effectmeting meenemen.

 

U zult op deze website geen namen van onze cliŽnten vinden. Wij vinden dat niet chique. Mocht u serieus geÔnteresseerd zijn in effectmeting, dan beschikken wij over referenties.