GROEPSDYNAMICA

 
Inhoud

 

Groepsdynamica is altijd onderhevig aan wetmatigheden. Het kennen, herkennen en toepassen van die wetmatigheden betekent dat u meer invloed en sturing heeft in elke fase van een groepsproces. Tegelijkertijd verzwakt of versterkt u met uw persoonlijke dynamiek onbewust de groepsdynamiek. Het is daarom essentieel ook de effecten van uw eigen stijl te ontdekken en zonodig bij te sturen.

 

Resultaat

 

 U kent de wetmatigheden van groepsdynamica;

 U (her)kent de diverse fasen van een groepsdynamisch proces;

 U hebt inzicht in uw innerlijke dynamiek;

 U kunt doelen (vast)stellen;

 U kunt uw innerlijke dynamiek, groepsdynamiek en te bereiken doelen met elkaar verbinden;

 U weet wat te doen in elke fase van groepsdynamica.