ONDERHANDELEN (WIN-WIN)

 

Inhoud

 

Onderhandelen vanuit een win-win gedachte betekent dat u en degene(n) waarmee u onderhandelt gelijkelijk tevreden zijn met het uiteindelijke resultaat. Dat kan alleen als allen die aan de onderhandeling deelnemen open, eerlijk en duidelijk zijn. Door te onderhandelen op basis van vertrouwen en wederzijds respect blijft de relatie met uw onderhandelingspartners intact en weet u elkaar in de toekomst weer te vinden.

 

Resultaat

 

· U kent de theorie van win-win onderhandelen;

· U beheerst de strategie van win-win onderhandelen;

· U bent geoefend in  win-win onderhandelingssituaties;

· U heeft inzicht in uw eigen sterktes en zwaktes;

· U kunt omgaan met lastige onderhandelingspartners.