TEAMONTWIKKELING EN SAMENWERKING

 

Inhoud

 

Een groep mensen vormt een effectief team wanneer ze elkaar op rollen, taken en procedures en blindelings en in vol vertrouwen weten te vinden. We analyseren de geschiedenis van het team, we focussen op mogelijk oud zeer en we zetten het huidig functioneren af tegen de verwachtingen voor de toekomst. Door het team in diverse samenwerkingsvormen aan het werk te zien komt duidelijk naar voren waar de individuele en de gezamenlijk kracht van het team zit en waar de essentiŽle verbeterpunten liggen. Met het team worden deze verbeterpunten direct opgepakt.

 

Resultaat

 

 Het team bestaat uit de juiste mensen in de juiste rollen;

 Oud zeer is voldoende doorgewerkt. Er is onderling vertrouwen;

 Er is een begin gemaakt met het werken aan essentiŽle verbeterpunten;

 De teamdoelen zijn vastgesteld en zijn concreet en haalbaar;

 Rollen, taken en procedures in het team zijn voor iedereen duidelijk;

 Teamleden weten elkaar te vinden en werken samen;

 De kracht van het team wordt geconsolideerd.