VERSTERKEN PERSOONLIJKE KRACHT


Inhoud

 

Persoonlijke kracht bestaat uit een combinatie van fysieke, mentale en emotionele aspecten. We combineren lichaamsoefeningen uit westerse en oosterse bewegingsleren. We oefenen in visualisaties. We gaan diepgaand in gesprek met elkaar over uw emotionele blokkades en patronen die daaraan ten grondslag liggen. U ervaart hoe adem en ontspanning ondersteunend kunnen werken in het versterken van uw kracht. Door dit alles neemt uw vitaliteit toe en bent u in staat daadkrachtig te handelen, transparant te zijn en met oog voor de mensen om u heen. Dat noemen wij handelen vanuit uw persoonlijke kracht.

 

Resultaat

 

 U herkent waar uw emoties met u op de loop gaan ofwel wanneer u emotioneel blokkeert en bent in staat daar verandering in aan te brengen;

 U herkent uw eigen gedragspatronen en hebt zicht op hoe die ontstaan zijn;

 U bent in staat te reflecteren op uw eigen handelen en waar nodig veranderingen aan te brengen;

 U bent in staat een combinatie van fysieke en mentale vaardigheden in te zetten om daarmee uw persoonlijke kracht te vergroten;

 Uw vitaliteit is toegenomen;

 U kunt transparant en helder communiceren over uw emoties en beweegredenen.