LEIDERSCHAP

 

Inhoud

 

Leiderschap toont zich in de combinatie van goed management, resultaatgericht leidinggeven en een mensgerichte houding. De kunst is balans te behouden in steeds wisselende situaties. U leert diverse stijlen van leidinggeven, gesprekstechnieken, conflicthantering en het goed regelen van zaken. Kenmerkend aan uw manier van leidinggeven is dat u eerlijk, duidelijk en consequent bent.

 

Resultaat

 

 U kent uw eigen persoonlijke stijl van leidinggeven;

 U bent in staat de valkuilen van uw persoonlijke stijl te herkennen;

 U kunt situationeel leidinggeven;

 U bent in staat waar nodig taken en verantwoordelijkheden te delegeren;

 U durft de rol van voorzitter op te nemen tijdens vergaderingen;

 U bent in staat af te stemmen op uw medewerkers;

 U voert op de juiste manier beoordelings-, functionerings- en correctiegesprekken;

 U maakt SMART afspraken;

 U lost conflicten correct op.